12/04/2019
Image

Kế hoạch hướng dẫn học tập học kỳ 2 năm học 2018-2019 các lớp ĐHTX Khóa 2018 (Đợt 1)

Trung tâm đào tạo Bưu chính Viễn thông I thông báo kế hoạch hướng dẫn học tập học kỳ 2 năm học 2018-2019 các lớp […]
12/04/2019
Image

Kế hoạch hướng dẫn học tập học kỳ 1 năm học 2019-2020

Trung tâm đào tạo Bưu chính Viễn thông I thông báo kế hoạch hướng dẫn học tập học kỳ 1 năm học 2019-2020 cho các […]
18/03/2019
Image

Thông báo danh sách sinh viên các lớp D15TXQT; L17TX01-B đủ điều kiện xét dự thi/làm Đồ án/Khóa luận tốt nghiệp (xét lần 1)

Trung tâm đào tạo Bưu chính Viễn thông I thông báo danh sách sinh viên xét điều kiện dự thi/làm Đồ án/Khóa luận tốt nghiệp các […]
28/02/2019
Image

Thông báo cấp bằng tốt nghiệp Đợt tháng 02/2019

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông thông báo cấp bằng tốt nghiệp đợt tháng 2 năm 2019. Chi tiết thông báo và danh […]
19/02/2019
Image

Thông báo triệu tập sinh viên học kỳ 1 năm học 2019-2020

Trung tâm đào tạo Bưu chính Viễn thông I thông báo triệu tập sinh viên về thi học kỳ 2 năm học 2018-2019 và học […]
25/01/2019
Image

Kết quả thi tốt nghiệp tháng 12 năm 2018 (các lớp D14TXCN/VT; L16TX02-B)

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông thông báo kết quả thi tốt nghiệp đợt thi tháng 12/2018. Chi tiết kết quả thi xem […]
24/01/2019
Image

Kế hoạch thi học kỳ 2 năm học 2018-2019 (cập nhật lịch phòng thi)

Trung tâm đào tạo Bưu chính Viễn thông I thông báo kế hoạch thi học kỳ 2 năm học 2018-2019 cho lớp hệ ĐHTX các […]
16/01/2019
Image

Thông báo về việc cấp bằng tốt nghiệp Cao đẳng

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông thông báo cấp bằng tốt nghiệp Cao đẳng Đợt 2 tháng 12, 2018 của Học viện cho […]
22/06/2017
Image

Kế hoạch tổ chức thi tốt nghiệp đợt 2 năm 2017

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông thông báo kế hoạch  tổ chức thi tốt nghiệp đợt 2 năm 2017 như sau (ban hành […]
13/06/2017
Image

Bảng điểm tổng hợp và danh sách sinh viên nợ môn các lớp đại học hệ vừa làm vừa học khóa 2013-2018

Trung tâm đào tạo Bưu chính Viễn thông I thông báo bảng điểm tổng hợp tính đến ngày 13/6/2017 của sinh viên thuộc các lớp […]