15/02/2017
Image

Kế hoạch thi kỳ 6 sinh viên lớp D14TXQT01-K tại Thanh Hóa

Trung tâm đào tạo Bưu chính Viễn thông I thông báo kế hoạch thi học kỳ 6 sinh viên lớp D14TXQT01-K cơ sở đào tạo […]
15/02/2017
Image

Kế hoạch thi học kỳ 4 lớp D15TXQT01-K tại Bắc Giang

Trung tâm đào tạo Bưu chính Viễn thông I thông báo kế hoạch thi học kỳ 4 sinh viên lớp D15TXQT01-K tại cơ sở đào […]
14/02/2017
Image

Thông báo triệu tập kỳ tốt nghiệp (ôn tập tốt nghiệp) sinh viên các lớp D13TXQT1.2.3-B (đã cật nhật lịch phòng thi)

Trung tâm đào tạo Bưu chính Viễn thông I thông báo triệu tập sinh viên các lớp D13TXQT1.2.3-B cơ sở đào tạo tại Hà Đông […]
13/02/2017
Image

Quy chế đào tạo đại học theo hình thức giáo dục từ xa của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông thông báo Quy chế đào tạo đại học theo hình thức giáo dục từ xa, chi tiết […]
13/02/2017
Image

Hướng dẫn khai và hoàn thiện hồ sơ hệ đào tạo đại học theo hình thức giáo dục từ xa năm 2017

HƯỚNG DẪN KHAI VÀ HOÀN THIỆN HỒ SƠ HỆ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC THEO HÌNH THỨC GIÁO DỤC TỪ XA NĂM 2017  1. HƯỚNG DẪN LÀM […]
13/02/2017
Image

Thông báo tuyển sinh hệ Đại học từ xa năm 2017

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông thông báo tuyển sinh hệ Đại học từ xa năm 2017, chi tiết xem tại đây Mọi […]
13/02/2017
Image

Quyết định trúng tuyển hệ Đại học từ xa năm 2016 đợt 7

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông thông báo danh sách thí sinh trúng tuyến hệ Đại học từ xa đợt 7 năm 2016, […]
13/02/2017
Image

Quyết định trúng tuyển hệ Đại học từ xa năm 2016 đợt 6

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông thông báo danh sách thí sinh trúng tuyến hệ Đại học từ xa đợt 6 năm 2016, […]
13/02/2017
Image

Quyết định trúng tuyển hệ Đại học từ xa năm 2016 đợt 5

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông thông báo danh sách thí sinh trúng tuyến hệ Đại học từ xa đợt 5 năm 2016, […]
09/02/2017
Image

Thông báo tổ chức các khóa đào tạo kỹ năng mềm cho sinh viên các hệ phi chính quy của Học viện

THÔNG BÁO Về việc tổ chức miễn phí các khóa đào tạo kỹ năng mềm   Kính gửi:         Sinh viên các lớp hệ Đại […]