03/01/2020
Image

Kết quả thi học kỳ 2 năm học 2019-2020 các lớp D16TX, D17TX và thi vét

Trung tâm đào tạo Bưu chính Viễn thông I thông báo kết quả thi học kỳ 2 năm học 2019-2020 của các lớp D16TX, D17TX và […]
20/12/2019
Image

Kế hoạch học tập học kỳ 1 năm học 2019-2020 các lớp ĐHTX khóa 2018

Kính gửi: Sinh viên các lớp hệ đại học từ xa khóa 2018   Thực hiện kế hoạch đào tạo năm học 2019-2020 của Học […]
11/12/2019
Image

Danh sách sinh viên hệ Cao đẳng giáo dục nghề nghiệp khóa 2016 đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông thông báo danh sách sinh viên hệ Cao đẳng GDNN khóa 2016-2019 đủ điều kiện dự thi […]
09/12/2019
Image

Thông báo cấp bằng tốt nghiệp đại học đợt tháng 12/2019

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông thông báo cấp bằng tốt nghiệp cho sinh viên đợt tháng 12/2019, chi tiết thông báo và […]
04/12/2019
Image

Quyết định thành lập các lớp sinh viên hệ ĐHTX khóa 2019 (đợt 2)

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông thông báo Quyết định thành lập các lớp sinh viên hệ ĐHTX khóa 2019 (đợt 2), chi […]
04/12/2019
Image

Quyết định thành lập các lớp sinh viên hệ ĐHTX khóa 2019 (đợt 1)

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông thông báo Quyết định thành lập các lớp sinh viên hệ ĐHTX khóa 2019 (đợt 1), chi […]
04/11/2019
Image

Kế hoạch thi học kỳ 2 năm học 2018-2019 (học kỳ 2) các lớp D18TXCN/VT01-K (tại Hải Dương)

Trung tâm đào tạo Bưu chính Viễn thông I thông báo kế hoạch thi học kỳ 2 năm học 2018-2019 cho sinh viên các lớp […]
04/11/2019
Image

Kế hoạch thi học kỳ 2 năm học 2019-2020

Trung tâm đào tạo Bưu chính Viễn thông I thông báo kế hoạch thi học kỳ 2 năm học 2019-2020 cho sinh viên các lớp […]
21/10/2019
Image

Thông báo kế hoạch tổ chức thi học kỳ 2 năm học 2019-2020

Trung tâm đào tạo Bưu chính Viễn thông I thông báo kế hoạch tổ chức thi học kỳ 2 năm học 2010-2020, chi tiết thông […]
10/10/2019
Image

Quyết định trúng tuyển đợt 2 năm 2019

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông thông báo kết Quyết định xét trúng tuyển đợt 2 năm 2019, chi tiết thí sinh xem […]