04/06/2016
logo120

Thông báo đăng ký thi tốt nghiệp đối với sinh viên các lớp ĐHTX, VLVH trả nợ môn đủ điều kiện thi tốt nghiệp hoặc thi lại tốt nghiệp

Căn cứ kế hoạch tổ chức thi tốt nghiệp đợt tháng 06/2016 đã được Học viện công bố (Số 395/KH-HV), Trung tâm đào tạo đại […]
04/06/2016
Image

Kết quả thi kỳ thi vét sinh viên các lớp ĐHTX khóa 2012

Trung tâm đào tạo đại học mở thông báo kết quả thi kỳ thi vét sinh viên các lớp ĐHTX khóa 2012, chi tiết sinh […]
04/06/2016

Lịch ôn tập tốt nghiệp sinh viên các lớp D12TX cơ sở đào tạo tại Hà Đông

Trung tâm đào tạo đại học mở thông báo lịch ôn tập tốt nghiệp sinh viên các lớp D12TX cơ sở đào tạo tại Hà […]
04/06/2016

Lịch học kỳ 5 sinh viên các lớp ĐHTX khóa 2014 (D14TX) cơ sở đào tạo Hà Đông

Trung tâm đào tạo đại học mở thông báo lịch học kỳ 5 sinh viên các lớp ĐHTX khóa 2014 (D14TX) cơ sở đào tạo […]
04/06/2016

Lịch học kỳ 3 sinh viên các lớp ĐHTX khóa 2015 (D15TX, L15TX) cơ sở đào tạo Hà Đông – cật nhật lịch phòng học

Trung tâm đào tạo đại học mở thông báo lịch học kỳ 3 sinh viên các lớp ĐHTX khóa 2015 (D15TX, L15TX) cơ sở đào […]
04/06/2016

Lịch học kỳ 8 sinh viên các lớp ĐHTX khóa 2013 (D13TX) cơ sở Hà Đông

Trung tâm đào tạo đại học mở thông báo lịch học kỳ 8 sinh viên các lớp ĐHTX khóa 2013 (D13TX) cơ sở Hà Đông, […]
04/06/2016

Lịch học kỳ 1 sinh viên các lớp ĐHTX khóa 2016 (D16TX, L16TX) đợt 1 cơ sở đào tạo Hà Đông – cật nhật lịch phòng học

Trung tâm đào tạo đại học mở thông báo lịch học kỳ 1 sinh viên các lớp ĐHTX khóa 2016 (D16TX, L16TX) đợt 1 cơ […]
04/06/2016

Kế hoạch thi lần 2 kỳ 1, lần 1 kỳ 2 các lớp ĐHTX khóa 2015 (D15TX, L15TX); Lần 2 kỳ 6, lần 1 kỳ 7 sinh viên các lớp ĐHTX khóa 2013 (D13TX) – Cật nhật lịch thi trả nợ môn khóa D09TX, D10TX và kế hoạch phòng thi

Trung tâm đào tạo đại học mở thông báo kế hoạch thi lần 2 kỳ 1, lần 1 kỳ 2 các lớp ĐHTX khóa 2015 […]
04/06/2016
logo120

Kế hoạch thi tốt nghiệp tháng 06/2016

Học viện công nghệ bưu chính viễn thông thông báo kế hoạch thi tốt nghiệp tháng 06/2016 Chi tiết sinh viên xem tại đây Ke hoach […]
04/06/2016
logo120

Đề cương ôn tập tốt nghiệp các lớp ĐHTX ngành QTKD

Trung tâm đào tạo đại học mở thông báo đê cương ôn tập tốt nghiệp ngành QTKD Chi tiết sinh viên xem file đính kèm […]