13/06/2017
Image

Bảng điểm tổng hợp và danh sách sinh viên nợ môn các lớp đại học hệ vừa làm vừa học khóa 2013-2018

Trung tâm đào tạo Bưu chính Viễn thông I thông báo bảng điểm tổng hợp tính đến ngày 13/6/2017 của sinh viên thuộc các lớp […]
25/05/2017
Image

Kết quả thi học kỳ 7 sinh viên các lớp D13TCQT/VT01-B; D13TCQT1.2-K

Trung tâm đào tạo Bưu chính Viễn thông I thông báo kết quả thi học kỳ 7 sinh viên các lớp D13TCQT/VT01-B; D13TCQT1.2-K tại Hà […]
04/04/2017
Image

Điểm thi và bảo vệ khóa luận tốt nghiệp sinh viên các lớp ĐHTX thi tốt nghiệp tháng 03/2017

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông thông báo điểm thi và bảo vệ khóa luận tốt nghiệp sinh viên các lớp D13TX và […]
16/01/2017
Image

Bảng điểm học kỳ 6 sinh viên các lớp D13TC tại Hà Đông và cơ sở đào tạo

Trung tâm đào tạo Bưu chính Viễn thông I thông báo kết quả thi học kỳ 6 sinh viên các lớp D13TC tại Hà Đông […]
10/01/2017
Image

Bảng điểm thi tốt nghiệp tháng 12 năm 2016

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông thông báo bảng điểm thi tốt nghiệp tháng 12 năm 2016. Chi tiết xem tại đây Đối […]
22/09/2016
Image

Bảng điểm tổng hợp các lớp sinh viên Hệ ĐHTX và VLVH tính đến ngày 22/09/2016

Trung tâm đào tạo Bưu chính Viễn thông I thông báo bảng điểm tổng hợp của các lớp sinh viên Hệ ĐHTX và VLVH tính […]
08/07/2016
Image

Điểm thi các lớp học lại tổ chức riêng hệ VLVH đợt thi tháng 05/2016 (đã cật nhật điểm môn Báo hiệu và ĐKKN)

Trung tâm đào tạo đại học mở thông báo điểm thi các lớp học lại tổ chức riêng hệ VLVH đợt thi tháng 05/2016, chi […]
08/07/2016
Image

Điểm thi học kỳ 5 sinh viên các lớp D13TCQT/VT01-B cơ sở đào tạo Hà Đông

Trung tâm đào tạo đại học mở thông báo điểm thi học kỳ 5 sinh viên các lớp D13TCQT/VT01-B cơ sở đào tạo Hà Đông, […]
08/07/2016
Image

Điểm thi lần 2 kỳ 4, lần 1 kỳ 5 lớp D13TCQT01-K cơ sở đào tạo tại Hòa Bình

Trung tâm đào tạo đại học mở thông báo kết quả thi lần 2 kỳ 4 lần 1 kỳ 5 lớp D13TCQT01-K cơ sở đào […]
08/07/2016
Image

Điểm thi lần 2 kỳ 4, lần 1 kỳ 5 lớp D13TCQT02-K cơ sở đào tạo tại Lạng Sơn

Trung tâm đào tạo đại học mở thông báo kết quả thi lần 2 kỳ 4 lần 1 kỳ 5 lớp D13TCQT02-K cơ sở đào […]