28/04/2020
Image

Thông báo kế hoạch tổ chức thi học kỳ 1 năm học 2020-2021 sinh viên thuộc các khóa 2016, 2017 và trả nợ môn

Trung tâm đào tạo Bưu chính Viễn thông I thông báo kế hoạch tổ chức thi học kỳ 1 năm học 2020-2021 sinh viên thuộc […]
19/04/2020
Image

Kế hoạch hướng dẫn học tập cuối kỳ 1 các lớp ĐHTX khóa 2019 (đợt 3)

Trung tâm đào tạo Bưu chính Viễn thông I thông báo kế hoạch hướng dẫn học tập cuối kỳ 1 các lớp ĐHTX khóa 2019 […]
09/04/2020
Image

Kế hoạch hướng dẫn học tập cuối kỳ 3 các lớp ĐHTX khóa 2018

Trung tâm đào tạo Bưu chính Viễn thông I thông báo kế hoạch hướng dẫn ôn tập học kỳ 3 các lớp ĐHTX khóa 2018, […]
06/04/2020
Image

Đề bài tập điều kiện học kỳ 1 năm học 2020-2021 hệ ĐHTX khóa 2016, 2017

Trung tâm đào tạo Bưu chính Viễn thông I thông báo đề bài tập điều kiện học kỳ 1 năm học 2020-2021 hệ ĐHTX khóa […]
19/03/2020
Image

Thông báo kế hoạch học tập học kỳ 2 năm học 2019-2020 các lớp ĐHTX khóa 2019

Trung tâm đào tạo Bưu chính Viễn thông I thông báo kế hoạch học tập học kỳ 2 năm học 2019-2020 các lớp ĐHTX khóa […]
18/03/2020
Image

Kế hoạch thi tốt nghiệp đợt 1 năm 2020 cho sinh viên các lớp D15TXCN/VT01-B, D16TXQT01-B, D16TXQT01-K

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông thông báo kế hoạch tổ chức thi tốt nghiệp đợt 1 năm 2020. Chi tiết sinh viên […]
16/03/2020
Image

Quyết định thành lập các lớp sinh viên hệ ĐHTX khóa 2019 (đợt 3)

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông thông báo quyết định thành lập các lớp sinh viên hệ ĐHTX niên khóa 2019 đợt 3. […]
09/03/2020
Image

Kế hoạch hướng dẫn học tập học kỳ 1 năm học 2020-2021 các lớp ĐHTX khóa 2016, 2017

Trung tâm đào tạo Bưu chính Viễn thông I thông báo kế hoạch hướng dẫn học tập học kỳ 1 năm học 2020-2021 các lớp […]
27/02/2020
Image

Quyết định công nhận tốt nghiệp sinh viên các lớp ĐHTX khóa 2017-2020

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông thông báo Quyết định công nhận tốt nghiệp sinh viên các lớp ĐHTX khóa 2017-2020 (các lớp L17TX01-B), […]
20/02/2020
Image

Kế hoạch giảng viên hướng dẫn thực tập tốt nghiệp sinh viên hệ ĐHTX khóa 2016 ngành Quản trị kinh doanh

Trung tâm đào tạo Bưu chính Viễn thông I thông báo Kế hoạch giảng viên hướng dẫn thực tập tốt nghiệp sinh viên hệ ĐHTX khóa […]