21/09/2016
Image

Thông báo triệu tập học kỳ 6 sinh viên các lớp D14TX (2014-2019) tại Hà Đông và cơ sở đào tạo (Cao Bằng, Thanh Hóa)

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông thông báo triệu tập sinh viên các lớp D14TX (2014-2019) về tập trung học kỳ 6, thi các […]
21/09/2016
Image

Thông báo triệu tập học kỳ 7 sinh viên các lớp D13TCQT/VT tại Hà Đông và cơ sở đào tạo (Hòa Bình, Lạng Sơn)

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông thông báo triệu tập sinh viên các lớp D13TCQT/VT về tập trung học kỳ 7, thi các […]
21/09/2016
Image

Thông báo triệu tập học kỳ 4 sinh viên lớp D15TXQT01-K cơ sở đào tạo tại Bắc Giang

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông thông báo triệu tập sinh viên lớp D15TXQT01-K ngành Quản trị kinh doanh Khóa 2015 cơ sơ […]
21/09/2016
Image

Thông báo triệu tập học kỳ 2 sinh viên lớp D16TXQT01-K cơ sở đào tạo tại Lai Châu

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông thông báo triệu tập sinh viên lớp D16TXQT01-K ngành Quản trị kinh doanh Khóa 2016 cơ sơ […]
21/09/2016
Image

Quyết định danh sách thí sinh xét trúng tuyển đợt 4 hệ ĐHTX

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông thông báo Quyết định danh sách thí sinh xét trúng tuyển đợt 4 hệ ĐHTX, chi tiết […]
19/09/2016
Image

Danh sách giảng viên hướng dẫn thực tập tốt nghiệp sinh viên các lớp D13TXQT cơ sở đào tạo Hà Đông

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông thông báo danh sách giảng viên tham gia h ướng dẫn thực tập tốt nghiệp sinh viên […]
13/09/2016
Image

Kế hoạch thực tập, thi và làm khóa luận tốt nghiệp sinh viên các lớp D13TXQT cơ sở đào tạo tại Hà Đông

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông thông báo kế hoạch thực tập, thi và làm khóa luận tốt nghiệp cho sinh viên các […]
06/09/2016
Image

Quyết định miễn học, miễn thi của sinh viên Nguyễn Văn Sơn lớp L14TXCN01-B

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông thông báo Quyết định miễn học, miễn thi cho sinh viên Nguyễn Văn Sơn lớp L14TXCN01-B, chi […]
30/08/2016
Image

Bảng điểm tổng hợp các lớp L14TX cơ sở Hà Đông (đã cật nhật nợ môn của sinh viên)

Trung tâm Đào tạo Bưu chính Viễn thông I thông báo bảng điểm tổng hợp các lớp L14TX cơ sở đào tạo tại Hà Đông. […]
30/08/2016
Image

Điểm thi lần 2 kỳ 4, thi vét lần 1 các lớp L14TX (cơ sở đào tạo Hà Đông)

Trung tâm Đào tạo Bưu chính Viễn thông I thông báo điểm thi lần 2 kỳ 4, thi vét lần 1 các lớp L14TX cơ […]