12/02/2020
Image

Mẫu biểu giáo vụ trong quá trình học tập của sinh viên

Trung tâm đào tạo Bưu chính Viễn thông I thông báo các mẫu biểu giáo vụ trong quá trình học tập của sinh viên. Chi […]
12/02/2020
Image

Thông báo kế hoạch học tập học kỳ 1 năm học 2020-2021 các lớp ĐHTX khóa 2016, 2017

Trung tâm đào tạo Bưu chính Viễn thông I thông báo kế hoạch học tập học kỳ 1 năm học 2020-2021 các lớp ĐHTX khóa […]
12/02/2020
Image

Kế hoạch hướng dẫn học tập học kỳ 1 các lớp ĐHTX khóa 2019 đợt 3

Trung tâm đào tạo Bưu chính Viễn thông I thông báo kế hoạch học tập học kỳ 1 năm học 2019-2020 (học kỳ 1) các […]
07/02/2020
Image

Kế hoạch hướng dẫn học tập đầu học kỳ 1 các lớp ĐHTX khóa 2019 đợt 3

Trung tâm đào tạo Bưu chính Viễn thông I thông báo kế hoạch hướng dẫn học tập đầu học kỳ 1 các lớp ĐHTX khóa […]
07/02/2020
Image

Kế hoạch hướng dẫn ôn tập học kỳ 1 các lớp ĐHTX khóa 2019 đợt 1, 2

Trung tâm đào tạo Bưu chính viễn thông I thông báo kế hoạch hướng dẫn ôn tập học kỳ 1 các lớp ĐHTX khóa 2019 […]
07/02/2020
Image

Kế hoạch hướng dẫn học tập học kỳ 1 năm học 2019-2020 (học kỳ 3) lớp ĐHTX khóa 2018

Trung tâm đào tạo Bưu chính Viễn thông I thông báo kế hoạch hướng dẫn học tập học kỳ 1 năm học 2019-2020 (học kỳ […]
07/02/2020
Image

Thông báo kế hoạch học tập học kỳ 1 năm học 2019-2020 (học kỳ 3) lớp ĐHTX khóa 2018

Trung tâm đào tạo Bưu chính Viễn thông I thông báo kế hoạch học tập học kỳ 1 năm học 2019-2020 (học kỳ 3) lớp […]
19/01/2020
Image

Kế hoạch thực tập và làm khóa luận tốt nghiệp sinh viên các lớp ĐHTX ngành Quản trị kinh doanh Khóa 2016

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông thông báo kế hoạch thực tập và làm khóa luận tốt nghiệp sinh viên các lớp ĐHTX […]
15/01/2020
Image

Quyết định trúng tuyển đợt 3 năm 2019

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông thông báo kết Quyết định xét trúng tuyển đợt 3 năm 2019, chi tiết thí sinh xem […]
06/01/2020
Image

Danh sách sinh viên đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp đợt thi tháng 3/2020

Căn cứ kế hoạch thực tập và thi/thực hiện Khóa luận/Đồ án tốt nghiệp (số 556/KH-HV ngày 06/8/2019), Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn […]