Quyết định thành lập các lớp sinh viên hệ ĐHTX khóa 2019 (đợt 2)

Image
Quyết định thành lập các lớp sinh viên hệ ĐHTX khóa 2019 (đợt 1)
04/12/2019
Image
Thông báo cấp bằng tốt nghiệp đại học đợt tháng 12/2019
09/12/2019

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông thông báo Quyết định thành lập các lớp sinh viên hệ ĐHTX khóa 2019 (đợt 2), chi tiết sinh viên xem tại các link bên dưới:

  • Quyết định thành lập lớp D19TXCN02-B xem tại đây
  • Quyết định thành lập lớp D19TXQT02-B xem tại đây

Trân trọng./.