18/06/2020
Image

Điểm thi tốt nghiệp đợt 1 năm 2020 (các lớp D15TXCN/VT01-B; D16TXQT01-B, D16TXQT01-K)

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông thông báo kết quả thi tốt nghiệp đợt 1 năm 2020 cho các lớp D15TXCN/VT01-B; D16TXQT01-B, D16TXQT01-K hệ […]
03/01/2020
Image

Kết quả thi học kỳ 2 năm học 2019-2020 các lớp D16TX, D17TX và thi vét

Trung tâm đào tạo Bưu chính Viễn thông I thông báo kết quả thi học kỳ 2 năm học 2019-2020 của các lớp D16TX, D17TX và […]
05/09/2019
Image

Điểm thi học kỳ 1 năm học 2019-2020 các lớp ĐHTX khóa 2016 và 2017

Trung tâm đào tạo Bưu chính Viễn thông I thông báo kết quả thi học kỳ 1 năm học 2019-2020 các lớp ĐHTX khóa 2016 […]
05/06/2019
Image

Kết quả thi học kỳ phụ năm học 2018-2019

  Trung tâm đào tạo Bưu chính Viễn thông I thông báo kết quả thi học kỳ phụ năm học 2018-2019, chi tiết xem tại […]
02/05/2019
Image

Kết quả thi học kỳ 2 năm học 2018-2019 các lớp Đại học từ xa khóa 2015, 2016, 2017

Trung tâm đào tạo Bưu chính Viễn thông I thông báo kết quả thi học kỳ 2 năm học 2018-2019 các lớp Đại học từ […]
25/01/2019
Image

Kết quả thi tốt nghiệp tháng 12 năm 2018 (các lớp D14TXCN/VT; L16TX02-B)

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông thông báo kết quả thi tốt nghiệp đợt thi tháng 12/2018. Chi tiết kết quả thi xem […]
04/04/2017
Image

Điểm thi và bảo vệ khóa luận tốt nghiệp sinh viên các lớp ĐHTX thi tốt nghiệp tháng 03/2017

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông thông báo điểm thi và bảo vệ khóa luận tốt nghiệp sinh viên các lớp D13TX và […]
29/03/2017
Image

Bảng điểm học kỳ 4 sinh viên lớp D15TXQT1-K

Trung tâm đào tạo Bưu chính Viễn thông I thông báo bảng điểm thi học kỳ 4 sinh viên lớp D15TXQT1-K, chi tiết xem tại […]
06/03/2017
Image

Kết quả thi vét các lớp D13TX tại Hà Đông (đợt thi tháng 02/2017)

Trung tâm đào tạo Bưu chính Viễn thông I thông báo kết quả đợt thi vét cho sinh viên các lớp D13TXCN/QT/VT tổ chức trong […]
18/01/2017
Image

Kết quả thi học kỳ 1 sinh viên các lớp D16TX, L16TX cơ sở Hà Đông

Trung tâm đào tạo Bưu chính Viễn thông I thông báo kết quả thi học kỳ 1 tại cơ sở Hà Đông, chi tiết sinh […]