06/12/2016
Image

Đề bài tập điều kiện học kỳ 4 sinh viên lớp D15TXQT01-K

Trung tâm đào tạo Bưu chính Viễn thông 1 thông báo đề bài tập điều kiện học kỳ 4 sinh viên lớp D15TXQT01-K, sinh viên […]
06/12/2016
Image

Đề bài tập điều kiện học kỳ 3 sinh viên lớp D15TXQT02-K

Trung tâm đào tạo Bưu chính Viễn thông I thông báo đề bài tập điều kiện học kỳ 3 cho sinh viên lớp D15TXQT02-K, sinh […]
06/12/2016
Image

Đề bài tập điều kiện học kỳ 1 sinh viên các lớp D16TXCN/QT/VT02-B cơ sở Hà Đông

Trung tâm đào tạo Bưu chính Viễn thông I thông báo đề bài tập điều kiện học kỳ 1 sinh viên các lớp D16TXCN/QT/VT02-B, chi […]
06/12/2016
Image

Kế hoạch thi học kỳ 1 năm học 2016-2017 cơ sở đào tạo tại Hải Phòng

Trung tâm đào tạo Bưu chính Viễn thông I thông báo kế hoạch thi học kỳ 1 năm học 2016-2017 cơ ở đào tạo tại […]
05/12/2016
Image

Bảng điểm tổng hợp xét điều kiện thi/làm khóa luận tốt nghiệp các lớp D13TXQT1.2.3-B (cơ sở Hà Đông)

Trung tâm đào tạo Bưu chính Viễn thông I thông báo bảng điểm tổng hợp xét điều kiện dự thi/làm khóa luận tốt nghiệp các […]
29/11/2016
Image

Kế hoạch thi tốt nghiệp tháng 12.2016

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông thông báo kế hoạch thi tốt nghiệp đợt 4 năm 2016, chi tiết xem tại đây Lưu […]
28/11/2016
Image

Danh sách giảng viên hướng dẫn thực tập tốt nghiệp các lớp D13TXQT01,02-K (cơ sở đào tạo tại Hải Phòng)

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông thông báo danh sách giảng viên hướng dẫn thực tập tốt nghiệp cho sinh viên các lớp […]
24/11/2016
Image

Lịch ôn tập tốt nghiệp sinh viên các lớp L14TX (cơ sở đào tạo Hà Đông) đã cật nhật lịch phòng học

Trung tâm đào tạo Bưu chính Viễn thông I thông báo lịch ôn tập tốt nghiệp sinh viên các lớp L14TX cơ sở Hà Đông, […]
23/11/2016
Image

Kế hoạch thực tập tốt, thi và làm khóa luận tốt nghiệp sinh viên các lớp D13TXQT1,2-K (cơ sở đào tạo tại Hải Phòng)

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông thông báo kế hoạch thực tập, thi và làm khóa luận tốt nghiệp cho sinh viên các […]
22/11/2016
Image

Đề bài tập điều kiện học kỳ 6 sinh viên các lớp D14TXCN/QT/VT (cật nhật BTĐK môn Kế toán quản trị)

Trung tâm đào tạo Bưu chính Viễn thông I thông báo đề bài tập điều kiện sinh viên các lớp D14TX cơ sở đào tạo […]