18/06/2020
Image

Điểm thi tốt nghiệp đợt 1 năm 2020 (các lớp D15TXCN/VT01-B; D16TXQT01-B, D16TXQT01-K)

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông thông báo kết quả thi tốt nghiệp đợt 1 năm 2020 cho các lớp D15TXCN/VT01-B; D16TXQT01-B, D16TXQT01-K hệ […]
03/06/2020
Image

Kế hoạch học tập cuối kỳ 2 các lớp hệ đại học từ xa khóa 2019

Trung tâm đào tạo Bưu chính Viễn thông I thông báo kế hoạch học tập cuối kỳ 2 các lớp hệ đại học từ xa […]
02/06/2020
Image

Kế hoạch học tập học kỳ 2 năm học 2019-2020 các lớp hệ đại học từ xa khóa 2019 (đợt 3)

Trung tâm đào tạo Bưu chính Viễn thông I thông báo kế hoạch học tập học kỳ 2 năm học 2019-2020 các lớp hệ đại […]
29/05/2020
Image

Kế hoạch hướng dẫn học tập học kỳ 2 năm học 2019-2020 (học kỳ 4) các lớp hệ đại học từ xa khóa 2018

Trung tâm đào tạo Bưu chính Viễn thông I thông báo kế hoạch hướng dẫn học tập học kỳ 2 năm học 2019-2020 (học kỳ […]
21/05/2020
Image

Kế hoạch thi học kỳ 1 năm học 2019-2020 (học kỳ 1) các lớp Hệ đại học từ khóa 2019

Trung tâm đào tạo Bưu chính Viễn thông I thông báo kế hoạch thi học kỳ 1 năm học 2019-2020 (học kỳ 1) các lớp […]
19/05/2020
Image

Thông báo cấp bằng tốt nghiệp đợt tháng 5/2020

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông thông báo cấp bằng tốt nghiệp cho sinh viên đợt tháng 5/2020. Chi tiết thông báo và […]
14/05/2020
Image

Hướng dẫn đăng ký dự thi cấp chứng chỉ tin học chuẩn kỹ năng theo Thông tư 03/2014/BTTTT

Hồ sơ đăng ký dự thi: 1. Học viên hoàn thành hồ sơ đăng ký dự thi và gửi về Trung tâm trước 16h00 thứ […]
12/05/2020
Image

Kế hoạch thi học kỳ 1 năm học 2020-2021 các lớp ĐHTX khóa 2016, 2017 và thi lại

Trung tâm đào tạo Bưu chính Viễn thông I thông báo kế hoạch thi học kỳ 1 năm học 2020-2021 các lớp ĐHTX khóa 2016, […]
09/05/2020
Image

Kế hoạch học tập học kỳ 2 năm học 2019-2020 các lớp ĐHTX khóa 2018 (học kỳ 4)

Trung tâm đào tạo Bưu chính Viễn thông I thong báo kế hoạch học tập học kỳ 2 năm học 2019-2020 các lớp ĐHTX khóa […]
28/04/2020
Image

Quyết định chuyển lớp, ngành đào tạo của sinh viên khóa 2019

Căn cứ các Quyết định số: 269/QĐ-HV; 270/QĐ-HV; 271/QĐ-HV; 272/QĐ-HV; 273/QĐ-HV ngày 23/4/2020, Trung tâm đào tạo Bưu chính Viễn thông I thông báo các Quyết định chuyển lớp, […]