23/08/2016
Image

Bảng điểm thi học kỳ 2 sinh viên các lớp L15TX cơ sở Hà Đông

Trung tâm Đào tạo Bưu chính Viễn thông I thông báo bảng điểm thi học kỳ 2 sinh viên các lớp L15TXCN/QT/VT cơ sở Hà […]
23/08/2016
Image

Bảng điểm thi học kỳ 2 sinh viên các lớp D15TX cơ sở Hà Đông

Trung tâm Đào tạo Bưu chính Viễn thông I thông báo bảng điểm thi học kỳ 2 sinh viên các lớp D15TXCN/QT/VT cơ sở Hà […]
23/08/2016
Image

Bảng điểm thi học kỳ 7 sinh viên các lớp D13TX cơ sở Hà Đông

Trung tâm Đào tạo Bưu chính Viễn thông I thông báo bảng điểm thi học kỳ 7 sinh viên các lớp D13TXCN/QT/VT cơ sở Hà […]
15/08/2016
Image

Kế hoạch thi lần 2 kỳ 4, thi vét lần 1 các lớp L14TXCN/QT/VT – đã cật nhật danh sách sinh viên nợ môn mới nhất; Lịch phòng thi

Trung tâm Đào tạo Bưu chính Viễn thông 1 thông báo kế hoạch thi lần 2 kỳ 4, thi vét lần 1 sinh viên các […]
29/07/2016
Image

Thông báo cấp bằng tốt nghiệp cho sinh viên hệ ĐHTX, VLVH dự thi đợt thi tháng 12/2015

Học viện công nghệ bưu chính viễn thông thông báo cấp bằng tốt nghiệp cho sinh viên các lớp thuộc hệ VLVH, ĐHTX đợt thi […]
08/07/2016
Image

Điểm thi các lớp học lại tổ chức riêng hệ VLVH đợt thi tháng 05/2016 (đã cật nhật điểm môn Báo hiệu và ĐKKN)

Trung tâm đào tạo đại học mở thông báo điểm thi các lớp học lại tổ chức riêng hệ VLVH đợt thi tháng 05/2016, chi […]
08/07/2016
Image

Điểm thi kỳ 4 sinh viên lớp D14TXQT02-K cơ sở đào tạo tại Cao Bằng

Trung tâm đào tạo đại học mở thông báo điểm thi kỳ 4 sinh viên lớp D14TXQT02-K cơ sở đào tạo tại Cao Bằng, chi […]
08/07/2016
Image

Điểm thi lần 2 kỳ 3, lần 1 kỳ 4 sinh viên lớp D14TXQT01-K cơ sở đào tạo tại Thanh Hóa

Trung tâm đào tạo đại học mở thông báo điểm thi lần 2 kỳ 3, lần 1 kỳ 4 sinh viên lớp D14TXQT01-K cơ sở […]
08/07/2016
Image

Điểm thi lần 2 kỳ 3 lần 1 kỳ 4 các lớp ĐHTX khóa 2014 (D14TX, L14TX) cơ sở Hà Đông

Trung tâm đào tạo đại học mở thông báo điểm thi lần 2 kỳ 3 lần 1 kỳ 4 các lớp ĐHTX khóa 2014 (D14TX, […]
08/07/2016
Image

Điểm thi học kỳ 1 sinh viên lớp D15TXQT02-K cơ sở đào tạo tại Lào Cai

Trung tâm đào tạo đại học mở thông báo điểm thi học kỳ 1 sinh viên lớp D15TXQT02-K cơ sở đào tạo tại Lào Cai, […]