19/02/2020
Image

Thông tư 27/2019/TT-BGDĐT quy định các thông tin ghi trên văn bằng giáo dục đại học

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông thông báo nội dung Thông tư 27/2019/TT-BGDĐT quy định các thông tin ghi trên văn bằng giáo dục […]
12/02/2020
Image

Quy định đào tạo từ xa trình độ đại học của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông

Trung tâm đào tạo Bưu chính Viễn thông I thông báo “Quy định đào tạo từ xa trình độ đại học của Học viện Công […]
20/02/2017
Image

Thông báo thông tin chuyển khoản nộp học phí của sinh viên

THÔNG BÁO Về việc nộp học phí của sinh viên   Kính gửi:   Sinh viên các lớp Hệ Đại học từ xa và Vừa làm […]
27/08/2020
Image

Kế hoạch hướng dẫn học tập đầu học kỳ 1 năm học 2020-2021 (học kỳ 3), các lớp ĐHTX khóa 2019

Trung tâm đào tạo Bưu chính Viễn thông I thông báo kế hoạch hướng dẫn học tập đầu học kỳ 1 năm học 2020-2021 (học […]
17/08/2020
Image

Kế hoạch hướng dẫn học tập học kỳ 2 năm học 2020-2021 (học kỳ 8) các lớp ĐHTX khóa 2017

Trung tâm đào tạo Bưu chính Viễn thông I thông báo kế hoạch hướng dẫn học tập học kỳ 2 năm học 2020-2021 (học kỳ […]
13/08/2020
Image

Kế hoạch giảng viên hướng dẫn thực tập tốt nghiệp các lớp ngành Công nghệ thông tin khóa 2016 (D16TXCN) và Quản trị kinh doanh khóa 2017 (D17TXQT)

Trung tâm đào tạo Bưu chính Viễn thông I thông báo kế hoạch giảng viên hướng dẫn thực tập tốt nghiệp các lớp ngành Công […]
12/08/2020
Image

Kế hoạch hướng dẫn học tập cuối học kỳ 4, các lớp ĐHTX khóa 2018

Trung tâm đào tạo Bưu chính Viễn thông I thông báo kế hoạch hướng dẫn học tập cuối học kỳ 4, các lớp ĐHTX khóa […]
12/08/2020
Image

Kế hoạch giảng viên hướng dẫn thực tập tốt nghiệp các lớp ngành Kỹ thuật điện tử truyền thông, khóa 2016 (D16TXVT)

Trung tâm đào tạo Bưu chính Viễn thông I thông báo kế hoạch giảng viên hướng dẫn thực tập tốt nghiệp các lớp ngành Kỹ […]
29/07/2020
Image

Hướng dẫn thủ tục xin hoãn thi

Trung tâm Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục – Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông thông báo thủ tục xin […]
16/07/2020
Image

Kế hoạch học tập học kỳ 1 năm học 2020-2021 các lớp đại học khóa 2019

Trung tâm đào tạo Bưu chính Viễn thông I thông báo kế hoạch học tập học kỳ 1 năm học 2020-2021 các lớp đại học […]