Kế hoạch hướng dẫn học tập cuối học kỳ 4, các lớp ĐHTX khóa 2018

Image
Kế hoạch giảng viên hướng dẫn thực tập tốt nghiệp các lớp ngành Kỹ thuật điện tử truyền thông, khóa 2016 (D16TXVT)
12/08/2020
Image
Kế hoạch giảng viên hướng dẫn thực tập tốt nghiệp các lớp ngành Công nghệ thông tin khóa 2016 (D16TXCN) và Quản trị kinh doanh khóa 2017 (D17TXQT)
13/08/2020

Trung tâm đào tạo Bưu chính Viễn thông I thông báo kế hoạch hướng dẫn học tập cuối học kỳ 4, các lớp ĐHTX khóa 2018. Chi tiết kế hoạch sinh viên xem tại đây

Mọi thông tin thêm cần giải đáp sinh viên vui lòng liên hệ thầy Hưng (tel: 0945555549, email: hungcq@ptit.edu.vn) trong giờ hành chính.

Trân trọng./.