16/03/2020
Image

Quyết định thành lập các lớp sinh viên hệ ĐHTX khóa 2019 (đợt 3)

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông thông báo quyết định thành lập các lớp sinh viên hệ ĐHTX niên khóa 2019 đợt 3. […]
15/01/2020
Image

Quyết định trúng tuyển đợt 3 năm 2019

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông thông báo kết Quyết định xét trúng tuyển đợt 3 năm 2019, chi tiết thí sinh xem […]
04/12/2019
Image

Quyết định thành lập các lớp sinh viên hệ ĐHTX khóa 2019 (đợt 2)

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông thông báo Quyết định thành lập các lớp sinh viên hệ ĐHTX khóa 2019 (đợt 2), chi […]
04/12/2019
Image

Quyết định thành lập các lớp sinh viên hệ ĐHTX khóa 2019 (đợt 1)

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông thông báo Quyết định thành lập các lớp sinh viên hệ ĐHTX khóa 2019 (đợt 1), chi […]
10/10/2019
Image

Quyết định trúng tuyển đợt 2 năm 2019

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông thông báo kết Quyết định xét trúng tuyển đợt 2 năm 2019, chi tiết thí sinh xem […]
16/07/2019
Image

Quyết định trúng tuyển đợt 1 năm 2019 hệ ĐHTX

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông thông báo kết Quyết định xét trúng tuyển đợt 1 năm 2019, chi tiết thí sinh xem […]
26/04/2019
Image

Quyết định thí sinh trúng tuyển hệ đại học hình thức đào tạo từ xa năm 2018

Hoc viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông thông báo các Quyết định thí sinh trúng tuyển hệ đại học hình thức đào tạo từ xa […]
22/05/2017
Image

Quyết định danh sách thí sinh trúng tuyển đợt 2 năm 2017

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông thông báo danh sách thí sinh đã trúng tuyển đợt 2 năm 2017 hệ Đại học từ […]
22/05/2017
Image

Quyết định danh sách thí sinh trúng tuyển đợt 1 năm 2017

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông thông báo danh sách thí sinh đã trúng tuyển đợt 1 năm 2017 hệ Đại học từ […]
16/03/2017
Image

Quyết định trúng tuyển Hệ đại học từ xa năm 2016 – đợt 7

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông thông báo kết quả xét hồ sơ dự tuyển Hệ đại học từ xa đợt 7 năm […]