Kế hoạch giảng viên hướng dẫn thực tập tốt nghiệp các lớp ngành Công nghệ thông tin khóa 2016 (D16TXCN) và Quản trị kinh doanh khóa 2017 (D17TXQT)

Image
Kế hoạch hướng dẫn học tập cuối học kỳ 4, các lớp ĐHTX khóa 2018
12/08/2020
Image
Kế hoạch hướng dẫn học tập học kỳ 2 năm học 2020-2021 (học kỳ 8) các lớp ĐHTX khóa 2017
17/08/2020
Show all
Image

Trung tâm đào tạo Bưu chính Viễn thông I thông báo kế hoạch giảng viên hướng dẫn thực tập tốt nghiệp các lớp ngành Công nghệ thông tin khóa 2016 (D16TXCN) và Quản trị kinh doanh khóa 2017 (D17TXQT), chi tiết sinh viên xem tại các link bên dưới:

  1. Kế hoạch thực tập, thi và làm Khóa luận tốt nghiệp xem tại đây
  2. Kế hoạch giảng viên hướng dẫn thực tập các lớp ngành Công nghệ thông tin khóa 2016 (D16TXCN) xem tại đây
  3. Kế hoạch giảng viên hướng dẫn, đề cương thực tập các lớp ngành Quản trị kinh doanh khóa 2017 (D17TXQT) xem tại đây

Sinh viên lưu ý:

  • Phải chủ động liên hệ ngay với giảng viên hướng dẫn thực tập để đăng ký tên đề tài, đề cương thực tập
  • Chỉ thực tập khi đề cương đã được giảng viên hướng dẫn phê duyệt
  • Phải tuyệt đối tuân thủ các mốc thời gian có trong kế hoạch này
  • Mọi vấn đề cần giải đáp trong quá trình thực hiện kế hoạch sinh viên liên hệ thầy Hưng (tel: 0945555549), cô Vân – trợ lý khoa QTKD1 (tel: 0912427310), cô Phương – trợ lý khoa CNTT1 (tel: 0888234899) và giảng viên hướng dẫn thực tập của mình.

Trân trọng.