11/03/2021
Image

Thông báo tuyển sinh hệ đại học hình thức vừa làm vừa học năm 2021

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông (Học viện) là trường Đại học Công lập trực thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông. Học […]
11/03/2021
Image

Thông báo tuyển sinh đào tạo từ xa trình độ đại học năm 2021

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông (Học viện) là trường Đại học Công lập trực thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông. Học […]
08/06/2020
Image

Thông báo tuyển sinh hệ đại học hình thức vừa làm vừa học năm 2020

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông (Học viện) là trường Đại học Công lập trực thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông. Học […]
08/06/2020
Image

Thông báo tuyển sinh Hệ đại học từ xa năm 2020

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông (Học viện) là trường Đại học Công lập trực thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông. Học […]
15/05/2020
Image

Thông báo tuyển sinh các lớp thi, cấp chứng chỉ tin học theo chuẩn Thông tư 03/2014/BTTTT

HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG TRUNG TÂM ĐÀO TẠO BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG I    THÔNG BÁO TUYỂN SINH KHÓA HỌC ỨNG […]
26/04/2019
Image

Thông báo tuyển sinh hệ đại học từ xa năm 2019

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông (Học viện) là trường Đại học Công lập trực thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông. Học […]
14/05/2020
Image

Hướng dẫn đăng ký dự thi cấp chứng chỉ tin học chuẩn kỹ năng theo Thông tư 03/2014/BTTTT

Hồ sơ đăng ký dự thi: 1. Học viên hoàn thành hồ sơ đăng ký dự thi và gửi về Trung tâm trước 16h00 thứ […]
13/05/2019
Image

Thông báo tuyển sinh năm 2019

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông (Học viện) là trường Đại học Công lập trực thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông. Học […]
15/04/2019
Image

Kế hoạch tuyển sinh, xét tuyển, nhập học các lớp ĐHTX năm 2019

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông thông báo kế hoạch các đợt tuyển sinh, xét tuyển, nhập học hệ Đại học hình thức […]
20/03/2017
Image

Kế hoạch mở lớp và khai giảng các hệ đào tạo Đại học từ xa, Vừa làm vừa học năm 2017 của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông thông báo kế hoạch mở lớp và khai giảng các hệ đào tạo Đại học từ xa, […]