Thông tư 27/2019/TT-BGDĐT quy định các thông tin ghi trên văn bằng giáo dục đại học

Image
Mẫu biểu giáo vụ trong quá trình học tập của sinh viên
12/02/2020
Image
Kế hoạch giảng viên hướng dẫn thực tập tốt nghiệp sinh viên hệ ĐHTX khóa 2016 ngành Quản trị kinh doanh
20/02/2020
Show all
Image

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông thông báo nội dung Thông tư 27/2019/TT-BGDĐT quy định các thông tin ghi trên văn bằng giáo dục đại học, chi tiết sinh viên xem tại đây

Trân trọng./.