06/03/2017
Image

Kết quả thi vét các lớp D13TX tại Hà Đông (đợt thi tháng 02/2017)

Trung tâm đào tạo Bưu chính Viễn thông I thông báo kết quả đợt thi vét cho sinh viên các lớp D13TXCN/QT/VT tổ chức trong […]
05/03/2017
Image

Danh sách sinh viên nộp bài tập điều kiện học kỳ 4 các lớp D15TXCN/QT/VT cơ sở Hà Đông

Trung tâm đào tạo Bưu chính Viễn thông I thông báo danh sách sinh viên nộp bài tập điều kiện học kỳ 4, chi tiết […]
01/03/2017
Image

Thông báo triệu tập học kỳ 7 sinh viên các lớp D14TX (2014-2019) tại cơ sở Hà Đông

Kính gửi: Sinh viên các lớp D14TXCN/QT/VT01,02-B Căn cứ Quyết định số 675/QĐ-TCCB ngày 25/7/2016 của Giám đốc Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn […]
24/02/2017
Image

Kế hoạch thi tốt nghiệp tháng 3 năm 2017

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông thông báo kế hoạch thi tốt nghiệp đợt 1 năm 2017, chi tiết sinh viên xem tại […]
20/02/2017
Image

Thông báo về việc cung cấp kênh thông tin giao tiếp với sinh viên

THÔNG BÁO Về việc cung cấp các kênh thông tin giao tiếp với sinh viên Kính gửi: Sinh viên các lớp Đại học từ xa […]
15/02/2017
Image

Kế hoạch thi kỳ 6 sinh viên lớp D14TXQT01-K tại Thanh Hóa

Trung tâm đào tạo Bưu chính Viễn thông I thông báo kế hoạch thi học kỳ 6 sinh viên lớp D14TXQT01-K cơ sở đào tạo […]
15/02/2017
Image

Kế hoạch thi học kỳ 4 lớp D15TXQT01-K tại Bắc Giang

Trung tâm đào tạo Bưu chính Viễn thông I thông báo kế hoạch thi học kỳ 4 sinh viên lớp D15TXQT01-K tại cơ sở đào […]
14/02/2017
Image

Thông báo triệu tập kỳ tốt nghiệp (ôn tập tốt nghiệp) sinh viên các lớp D13TXQT1.2.3-B (đã cật nhật lịch phòng thi)

Trung tâm đào tạo Bưu chính Viễn thông I thông báo triệu tập sinh viên các lớp D13TXQT1.2.3-B cơ sở đào tạo tại Hà Đông […]
09/02/2017
Image

Thông báo tổ chức các khóa đào tạo kỹ năng mềm cho sinh viên các hệ phi chính quy của Học viện

THÔNG BÁO Về việc tổ chức miễn phí các khóa đào tạo kỹ năng mềm   Kính gửi:         Sinh viên các lớp hệ Đại […]
09/02/2017
Image

Kế hoạch thi lần 2 kỳ 8, thi vét các lớp D13TXCN.VT.QT cơ sở Hà Đông

Trung tâm đào tạo Bưu chính Viễn thông I thông báo kế hoạch thi lần 2 kỳ 8 các lớp D13TXCN/VT, thi vét cho các […]