06/07/2016
Image

Đề bài tập điều kiện học kỳ 8 sinh viên các lớp ĐHTX khóa 2013-2018 (D13TX) cơ sở Hà Đông

Trung tâm đào tạo đại học mở thông báo đề bài tập điều kiện học kỳ 8 sinh viên các lớp ĐHTX khóa 2013-2018 (D13TX) […]
06/07/2016
Image

Danh sách giảng viên hướng dẫn làm khóa luận tốt nghiệp, sinh viên các lớp ĐHTX khóa 2012-2016 (D12TX) cơ sở Hà Đông

Học viện công nghệ bưu chính viễn thông thông báo danh sách giảng viên hướng dẫn làm khóa luận tốt nghiệp, sinh viên các lớp […]
21/06/2016
Image

Kế hoạch thực tập, thi và làm đồ án/khóa luận tốt nghiệp – các lớp L14TX cơ sở Hà Đông (post lại)

Học viện công nghệ bưu chính viễn thông thông báo kế hoạch thực tập, thi và làm đồ án/ khóa luận tốt nghiệp cho sinh […]
04/06/2016
logo120

Thông báo đăng ký thi tốt nghiệp đối với sinh viên các lớp ĐHTX, VLVH trả nợ môn đủ điều kiện thi tốt nghiệp hoặc thi lại tốt nghiệp

Căn cứ kế hoạch tổ chức thi tốt nghiệp đợt tháng 06/2016 đã được Học viện công bố (Số 395/KH-HV), Trung tâm đào tạo đại […]
04/06/2016
logo120

Kế hoạch thi tốt nghiệp tháng 06/2016

Học viện công nghệ bưu chính viễn thông thông báo kế hoạch thi tốt nghiệp tháng 06/2016 Chi tiết sinh viên xem tại đây Ke hoach […]
04/06/2016
logo120

Đề cương ôn tập tốt nghiệp các lớp ĐHTX ngành QTKD

Trung tâm đào tạo đại học mở thông báo đê cương ôn tập tốt nghiệp ngành QTKD Chi tiết sinh viên xem file đính kèm […]
04/06/2016
logo120

Thông báo danh sách sinh viên các lớp ĐHTX khóa 2012 cơ sở Hà Đông thiếu hồ sơ xét công nhận tốt nghiệp

Trung tâm đào tạo đại học mở thông báo danh sách sinh viên các lớp ĐHTX khóa 2012 cơ sở Hà Đông thiếu hồ sơ […]
04/06/2016
logo120

Danh sach sinh viên nợ môn học kỳ 1 các lớp khóa 2015; kỳ 6 các lớp D13TX hệ ĐHTX cơ sở Hà Đông

Trung tâm đào tạo đại học mở thông báo danh sach sinh viên nợ môn học kỳ 1 các lớp khóa 2015; kỳ 6 các […]
04/06/2016
logo120

Danh sách giảng viên hướng dẫn làm khóa luận tốt nghiệp các lớp ĐHTX khóa 2012-2017 (D12TX) ngành Quản trị kinh doanh

Trung tâm đào tạo đại học mở thông báo danh sách giảng viên hướng dẫn làm khóa luận tốt nghiệp các lớp ĐHTX khóa 2012-2017 […]
04/06/2016
logo120

Danh sách phân công giảng viên hướng dẫn thực tập tốt nghiệp khóa 2012 tại cơ sở đào tạo Hải Phòng và các lớp L14TX cơ sở Hà Đông

Trung tâm đào tạo đại học mở thông báo danh sách phân công giảng viên hướng dẫn thực tập tốt nghiệp khóa 2012 tại cơ […]