15/04/2019
Image

Kế hoạch tuyển sinh, xét tuyển, nhập học các lớp ĐHTX năm 2019

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông thông báo kế hoạch các đợt tuyển sinh, xét tuyển, nhập học hệ Đại học hình thức […]
12/04/2019
Image

Kế hoạch hướng dẫn học tập học kỳ 2 năm học 2018-2019 các lớp ĐHTX Khóa 2018 (Đợt 1)

Trung tâm đào tạo Bưu chính Viễn thông I thông báo kế hoạch hướng dẫn học tập học kỳ 2 năm học 2018-2019 các lớp […]
12/04/2019
Image

Kế hoạch hướng dẫn học tập học kỳ 1 năm học 2019-2020

Trung tâm đào tạo Bưu chính Viễn thông I thông báo kế hoạch hướng dẫn học tập học kỳ 1 năm học 2019-2020 cho các […]
18/03/2019
Image

Thông báo danh sách sinh viên các lớp D15TXQT; L17TX01-B đủ điều kiện xét dự thi/làm Đồ án/Khóa luận tốt nghiệp (xét lần 1)

Trung tâm đào tạo Bưu chính Viễn thông I thông báo danh sách sinh viên xét điều kiện dự thi/làm Đồ án/Khóa luận tốt nghiệp các […]
28/02/2019
Image

Thông báo cấp bằng tốt nghiệp Đợt tháng 02/2019

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông thông báo cấp bằng tốt nghiệp đợt tháng 2 năm 2019. Chi tiết thông báo và danh […]
19/02/2019
Image

Thông báo triệu tập sinh viên học kỳ 1 năm học 2019-2020

Trung tâm đào tạo Bưu chính Viễn thông I thông báo triệu tập sinh viên về thi học kỳ 2 năm học 2018-2019 và học […]
25/01/2019
Image

Kết quả thi tốt nghiệp tháng 12 năm 2018 (các lớp D14TXCN/VT; L16TX02-B)

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông thông báo kết quả thi tốt nghiệp đợt thi tháng 12/2018. Chi tiết kết quả thi xem […]
24/01/2019
Image

Kế hoạch thi học kỳ 2 năm học 2018-2019 (cập nhật lịch phòng thi)

Trung tâm đào tạo Bưu chính Viễn thông I thông báo kế hoạch thi học kỳ 2 năm học 2018-2019 cho lớp hệ ĐHTX các […]
22/06/2017
Image

Kế hoạch tổ chức thi tốt nghiệp đợt 2 năm 2017

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông thông báo kế hoạch  tổ chức thi tốt nghiệp đợt 2 năm 2017 như sau (ban hành […]
07/06/2017
Image

Hướng dẫn tham gia học trực tuyến qua cầu truyền hình học kỳ 1 năm học 2017-2018

Kính gửi: Sinh viên các lớp Đại học từ xa Thực hiện kế hoạch học tập học kỳ 1 năm học 2017-2018 của Học viện […]