Thông báo danh sách sinh viên các lớp D15TXQT; L17TX01-B đủ điều kiện xét dự thi/làm Đồ án/Khóa luận tốt nghiệp (xét lần 1)

Image
Thông báo cấp bằng tốt nghiệp Đợt tháng 02/2019
28/02/2019
Image
Kế hoạch hướng dẫn học tập học kỳ 1 năm học 2019-2020
12/04/2019
Show all
Image

Trung tâm đào tạo Bưu chính Viễn thông I thông báo danh sách sinh viên xét điều kiện dự thi/làm Đồ án/Khóa luận tốt nghiệp các lớp D15TXQT, L17TX01-B. Chi tiết sinh viên xem tại đây

Lưu ý:

  1. Đối với sinh viên còn nợ môn, chưa được xét điều kiện dự thi tốt nghiệp lần này: Cần chủ động theo dõi các thông báo từ Trung tâm về việc tổ chức các đợt thi/kỳ thi vét để làm đơn xin thi trả nợ môn. Sinh viên chỉ được thi tốt nghiệp khi không còn nợ môn học.
  2. Đối với sinh viên đủ điều kiện làm Khóa luận/Đồ án tốt nghiệp nếu có nguyện vọng chuyển sang thi tốt nghiệp: Cần làm đơn theo mẫu và gửi về Trung tâm trước ngày 23/03/2019.
  3. Sinh viên gửi đơn chuyển nguyện vọng thi tốt nghiệp và các vấn đề khác cần giải đáp xin liên hệ thầy: Chu Quang Hưng, Trung tâm đào tạo Bưu chính Viễn thông I, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, Km10 đường Nguyễn Trãi, Hà Đông, Hà Nội. Tel: 0945555549 (hoặc Phòng Quản lý đào tạo – P.507 nhà A1, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông)

Trân trọng!.