Thông báo thông tin chuyển khoản nộp học phí của sinh viên

Image
Thông báo về việc cung cấp kênh thông tin giao tiếp với sinh viên
20/02/2017
Image
Kế hoạch thi tốt nghiệp tháng 3 năm 2017
24/02/2017

THÔNG BÁO

Về việc nộp học phí của sinh viên

 

Kính gửi:   Sinh viên các lớp Hệ Đại học từ xa và Vừa làm vừa học

Trung tâm đào tạo Bưu chính Viễn thông I (Trung tâm) là đơn vị được giao tổ chức quản lý các hệ đào tạo Đại học từ xa và Vừa làm vừa học của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông (theo Quyết định số 675/QĐ-HV ngày 25 tháng 7 năm 2016 của Giám đốc Học viện).

Để đảm bảo kế hoạch học tập, thi kiểm tra của các sinh viên, Trung tâm yêu cầu sinh viên các lớp Đại học từ xa và Vừa làm vừa học thực hiện đúng quy định nộp Học phí đúng kỳ học tập.

Sinh viên các lớp có thể nộp học phí theo 02 hình thức:

Trực tiếp: Tại Phòng Tổng hợp – Trung tâm đào tạo Bưu chính Viễn thông I (P.413-A1) hoặc các cơ sở phối hợp đào tạo của Học viện.

Chuyển khoản:

– Người nhận: Trung tâm đào tạo Bưu chính Viễn thông I

– Số tài khoản: 2200201299074

– Ngân hàng: Nông nghiệp và PTNT VN thành phố Hà Nội (chi nhánh Nông nghiệp và PTNT VN CN Hà Tây)

– Nội dung chuyển khoản: Họ và tên, Mã sinh viên, Lớp, Học phí kỳ

(Ví dụ: Nguyen Van A, B13DTCN001, D13TXCN01-B, Hoc phi ky 8)

Đối với các sinh viên do điều kiện chưa nộp học phí đúng kỳ học phải có đơn xin chậm nộp học phí (mẫu đơn thí sinh tải tại http://www.open.ptit.edu.vn…..) và phải hoàn thiện học phí trước khi thi 02 tuần. Sinh viên chưa hoàn thiện học phí theo quy định sẽ không được tham gia dự thi hết môn và chịu các hình thức xử lý theo các quy định về đào tạo hiện hành.

Trung tâm đề nghị sinh viên các lớp thực hiện nghiêm túc thông báo này.

Trân trọng!

Nội dung chi tiết văn bản ký, đóng dấu xem tại đây