Thông báo về việc cung cấp kênh thông tin giao tiếp với sinh viên

Image
Kế hoạch thi kỳ 6 sinh viên lớp D14TXQT01-K tại Thanh Hóa
15/02/2017
Image
Thông báo thông tin chuyển khoản nộp học phí của sinh viên
20/02/2017

THÔNG BÁO

Về việc cung cấp các kênh thông tin giao tiếp với sinh viên

Kính gửi: Sinh viên các lớp Đại học từ xa ,Vừa làm vừa học và Cao đẳng nghề

Trung tâm đào tạo Bưu chính Viễn thông I (Trung tâm) là đơn vị được giao tổ chức quản lý các hệ đào tạo Đại học từ xa và Vừa làm vừa học của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông (theo Quyết định số 675/QĐ-HV ngày 25 tháng 7 năm 2016 của Giám đốc Học viện).

Nhằm tạo điều kiện cho sinh viên tương tác, trao đổi thông tin và giải quyết các thủ tục hành chính với Trung tâm được tốt hơn, Trung tâm xin thông báo:

  1. Địa chỉ tiếp nhận các thông tin, giải quyết các thủ tục hành chính, giải đáp thông tin và hỗ trợ sinh viên:

Phòng Đào tạo Mở – Tầng 5 – Nhà A1 (sinh viên gặp các giáo viên chủ nhiệm).

  1. Địa chỉ Website: http://open.ptit.edu.vn
  2. Diễn đàn sinh viên: http://e-ptit.edu.vn/clbsv
  3. Điện thoại 043560074 – Di động và Zalo 0911456688 (Thầy Trường – Phụ trách Phòng Đào tạo Mở) – Email: dhtx@ptit.edu.vn
  4. Địa chỉ facebook: http://facebook.com/open.ptit.edu.vn

Trung tâm thông báo và rất mong nhận được sự hợp tác tích cực từ các bạn sinh viên.

Trân trọng thông báo!

Chi tiết nội dung thông báo bản scan đóng dấu xem tại đây