Quy định đào tạo từ xa trình độ đại học của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông

Image
Kế hoạch hướng dẫn học tập học kỳ 1 các lớp ĐHTX khóa 2019 đợt 3
12/02/2020
Image
Thông báo kế hoạch học tập học kỳ 1 năm học 2020-2021 các lớp ĐHTX khóa 2016, 2017
12/02/2020
Show all
Image

Trung tâm đào tạo Bưu chính Viễn thông I thông báo “Quy định đào tạo từ xa trình độ đại học của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông”, chi tiết sinh viên xem tại đây

Trân trọng thông báo ./.