15/10/2016
Image

Thời khóa biểu học kỳ 7 sinh viên các lớp D13TC hệ VLVH (đã cật nhật lịch phòng học)

Trung tâm đào tạo Bưu chính Viễn thông I thông báo lịch học kỳ 7 sinh viên các lớp D13TC hệ VLVH cơ sở đào […]
11/10/2016
Image

Thông báo địa điểm học phí và lệ phí thi lại

Kính gửi: Sinh viên các lớp hệ ĐHTX và VLVH Thực hiện kế hoạch đào tạo học kỳ 2 năm học 2016-2017. Liên quan đến […]
30/09/2016
Image

Bảng điểm tổng hợp các sinh viên còn nợ môn, ngành Quản trị kinh doanh, khóa 2013-2017, cơ sở đào tạo Hà Đông

Kính gửi: Sinh viên các lớp ngành Quản trị kinh doanh khóa 2013-2017, cơ sở đào tạo Hà Đông Trung tâm đào tạo Bưu chính […]
28/09/2016
Image

Kế hoạch thi lần 2 các lớp học lại tổ chức riêng hệ VLVH (đã cật nhật lịch phòng thi)

Trung tâm đào tạo Bưu chính Viễn thông I thông báo kế hoạch thi lần 2 các lớp học lại tổ chức riêng hệ VLVH […]
22/09/2016
Image

Bảng điểm tổng hợp các lớp sinh viên Hệ ĐHTX và VLVH tính đến ngày 22/09/2016

Trung tâm đào tạo Bưu chính Viễn thông I thông báo bảng điểm tổng hợp của các lớp sinh viên Hệ ĐHTX và VLVH tính […]
22/09/2016
Image

Thông báo đóng học phí sinh viên hệ ĐHTX và VLVH

  Kính gửi:        Sinh viên các lớp Hệ ĐHTX và VLVH   Trong thời gian qua Học viện đã ban hành 02 thông báo […]
21/09/2016
Image

Kế hoạch thi học kỳ 6 sinh viên các lớp D13TC tại Hà Đông và cơ sở đào tạo (đã cật nhật lịch phòng thi)

Trung tâm đào tạo Bưu chính Viễn thông I thông báo kế hoạch thi học kỳ 6 sinh viên lớp D13TC tại Hà Đông và cơ […]
21/09/2016
Image

Kế hoạch thi học kỳ 5 sinh viên các lớp D14TX tại Hà Đông và cơ sở đào tạo (đã cật nhật lịch phòng thi)

Trung tâm đào tạo Bưu chính Viễn thông I thông báo kế hoạch thi học kỳ 5 sinh viên các lớp D14TX tại Hà Đông […]
21/09/2016
Image

Kế hoạch thi học kỳ 3 sinh viên lớp D15TXQT01-K cơ sở đào tạo tại Bắc Giang

Trung tâm đào tạo Bưu chính Viễn thông I thông báo kế hoạch thi học kỳ 3 sinh viên lớp D15TXQT01-K cơ sở đào tạo […]
21/09/2016
Image

Kế hoạch thi học kỳ 1 sinh viên lớp D16TXQT01-K cơ sở đào tạo tại Lai Châu

Trung tâm đào tạo Bưu chính Viễn thông I thông báo kế hoạch thi học kỳ 1 sinh viên lớp D16TXQT01-K cơ sở đào tạo […]