Thông báo về việc cấp bằng tốt nghiệp Cao đẳng

Image
Kế hoạch tổ chức thi tốt nghiệp đợt 2 năm 2017
22/06/2017
Image
Kế hoạch thi học kỳ 2 năm học 2018-2019 (cập nhật lịch phòng thi)
24/01/2019
Show all
Image

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông thông báo cấp bằng tốt nghiệp Cao đẳng Đợt 2 tháng 12, 2018 của Học viện cho các hệ Sinh viên sau:

  • Danh sách sinh viên được cấp bằng tốt nghiệp Cao đẳng nghề (lớp C15DNUD02-B)

Danh sách Sinh viên được cấp bằng tốt nghiệp được công bố tại mục Tốt nghiệp – Văn bằng trên cổng thông tin điện tử của Học viện tại địa chỉ: http://portal.ptit.edu.vn/

Học viện thông báo và đề nghị:

  • Cơ sở Học viện tại Tp. Hồ Chí Minh thông báo cho các sinh viên của cơ sở đào tạo tại Tp. Hồ Chí Minh được biết, xây dựng kế hoạch tổ chức phát bằng cho các sinh viên và báo cáo Học viện (phòng Đào tạo) trước 01 tuần.
  • Phòng Giáo vụ, Trung tâm đào tạo Bưu chính viễn thông 1 có trách nhiệm thông báo cho các sinh viên cơ sở phía bắc được biết.
  • Sinh viên của cơ sở đào tạo phía Bắc đến nhận bằng sẽ hoàn hiện các thủ tục và nhận bằng tại phòng Phát bằng, tầng 2 nhà A1 vào các buổi chiều thứ 3, 5, 6 hàng tuần.