14/07/2020
Image

Kế hoạch thực tập và tốt nghiệp sinh viên các lớp đại học từ xa khóa 2017 ngành QTKD và Khóa 2016 ngành CNTT, KT ĐTTT

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông thông báo kế hoạch thực tập và tốt nghiệp sinh viên các lớp đại học từ xa […]
02/07/2020
Image

Kế hoạch thi học kỳ 1 năm học 2019-2020 (học kỳ 3) các lớp đại học từ xa khóa 2018 cơ sở đào tạo tại Hà Đông

Trung tâm đào tạo Bưu chính Viễn thông I thông báo kế hoạch thi học kỳ 1 năm học 2019-2020 (học kỳ 3) các lớp […]
02/07/2020
Image

Kế hoạch thi học kỳ 1 năm học 2019-2020 (học kỳ 3) lớp D18TXCN01-K, trạm đào tạo tại Hải Dương

Trung tâm đào tạo Bưu chính Viễn thông I thông báo kế hoạch thi học kỳ 1 năm học 2019-2020 (học kỳ 3) lớp D18TXCN01-K, trạm […]
18/06/2020
Image

Điểm thi tốt nghiệp đợt 1 năm 2020 (các lớp D15TXCN/VT01-B; D16TXQT01-B, D16TXQT01-K)

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông thông báo kết quả thi tốt nghiệp đợt 1 năm 2020 cho các lớp D15TXCN/VT01-B; D16TXQT01-B, D16TXQT01-K hệ […]
29/05/2020
Image

Kế hoạch hướng dẫn học tập học kỳ 2 năm học 2019-2020 (học kỳ 4) các lớp hệ đại học từ xa khóa 2018

Trung tâm đào tạo Bưu chính Viễn thông I thông báo kế hoạch hướng dẫn học tập học kỳ 2 năm học 2019-2020 (học kỳ […]
21/05/2020
Image

Kế hoạch thi học kỳ 1 năm học 2019-2020 (học kỳ 1) các lớp Hệ đại học từ khóa 2019

Trung tâm đào tạo Bưu chính Viễn thông I thông báo kế hoạch thi học kỳ 1 năm học 2019-2020 (học kỳ 1) các lớp […]
28/04/2020
Image

Thông báo kế hoạch tổ chức thi học kỳ 1 năm học 2020-2021 sinh viên thuộc các khóa 2016, 2017 và trả nợ môn

Trung tâm đào tạo Bưu chính Viễn thông I thông báo kế hoạch tổ chức thi học kỳ 1 năm học 2020-2021 sinh viên thuộc […]
19/04/2020
Image

Kế hoạch hướng dẫn học tập cuối kỳ 1 các lớp ĐHTX khóa 2019 (đợt 3)

Trung tâm đào tạo Bưu chính Viễn thông I thông báo kế hoạch hướng dẫn học tập cuối kỳ 1 các lớp ĐHTX khóa 2019 […]
19/03/2020
Image

Thông báo kế hoạch học tập học kỳ 2 năm học 2019-2020 các lớp ĐHTX khóa 2019

Trung tâm đào tạo Bưu chính Viễn thông I thông báo kế hoạch học tập học kỳ 2 năm học 2019-2020 các lớp ĐHTX khóa […]
18/03/2020
Image

Kế hoạch thi tốt nghiệp đợt 1 năm 2020 cho sinh viên các lớp D15TXCN/VT01-B, D16TXQT01-B, D16TXQT01-K

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông thông báo kế hoạch tổ chức thi tốt nghiệp đợt 1 năm 2020. Chi tiết sinh viên […]