04/06/2016
logo120

Thông báo danh sách sinh viên các lớp ĐHTX khóa 2012 cơ sở Hà Đông thiếu hồ sơ xét công nhận tốt nghiệp

Trung tâm đào tạo đại học mở thông báo danh sách sinh viên các lớp ĐHTX khóa 2012 cơ sở Hà Đông thiếu hồ sơ […]
04/06/2016
logo120

Danh sach sinh viên nợ môn học kỳ 1 các lớp khóa 2015; kỳ 6 các lớp D13TX hệ ĐHTX cơ sở Hà Đông

Trung tâm đào tạo đại học mở thông báo danh sach sinh viên nợ môn học kỳ 1 các lớp khóa 2015; kỳ 6 các […]
04/06/2016
logo120

Danh sách giảng viên hướng dẫn làm khóa luận tốt nghiệp các lớp ĐHTX khóa 2012-2017 (D12TX) ngành Quản trị kinh doanh

Trung tâm đào tạo đại học mở thông báo danh sách giảng viên hướng dẫn làm khóa luận tốt nghiệp các lớp ĐHTX khóa 2012-2017 […]
04/06/2016
logo120

Danh sách phân công giảng viên hướng dẫn thực tập tốt nghiệp khóa 2012 tại cơ sở đào tạo Hải Phòng và các lớp L14TX cơ sở Hà Đông

Trung tâm đào tạo đại học mở thông báo danh sách phân công giảng viên hướng dẫn thực tập tốt nghiệp khóa 2012 tại cơ […]