Thông báo kế hoạch học tập học kỳ 2 năm học 2019-2020 các lớp ĐHTX khóa 2019

Image
Kế hoạch thi tốt nghiệp đợt 1 năm 2020 cho sinh viên các lớp D15TXCN/VT01-B, D16TXQT01-B, D16TXQT01-K
18/03/2020
Image
Đề bài tập điều kiện học kỳ 1 năm học 2020-2021 hệ ĐHTX khóa 2016, 2017
06/04/2020

Trung tâm đào tạo Bưu chính Viễn thông I thông báo kế hoạch học tập học kỳ 2 năm học 2019-2020 các lớp ĐHTX khóa 2019 (đợt 1, 2), chi tiết sinh viên xem tại các link bên dưới:

  1. Thông báo kế hoạch học kỳ 2 xem tại đây
  2. Kế hoạch hướng dẫn học đầu kỳ 2 xem tại đây

Mọi thông tin cần giải đáp thêm xin vui lòng liên hệ thầy Hưng (tel: 0945555549, email: hungcq@ptit.edu.vn) trong giờ hành chính.

Trân trọng./.