Kế hoạch hướng dẫn học tập cuối kỳ 1 các lớp ĐHTX khóa 2019 (đợt 3)

Image
Kế hoạch hướng dẫn học tập cuối kỳ 3 các lớp ĐHTX khóa 2018
09/04/2020
Image
Thông báo kế hoạch tổ chức thi học kỳ 1 năm học 2020-2021 sinh viên thuộc các khóa 2016, 2017 và trả nợ môn
28/04/2020

Trung tâm đào tạo Bưu chính Viễn thông I thông báo kế hoạch hướng dẫn học tập cuối kỳ 1 các lớp ĐHTX khóa 2019 (đợt 3)xem tại đây

Mọi thông tin thêm cần giải đáp sinh viên xin vui lòng liên hệ thầy Hưng (tel: 0945555549, email: hungcq@ptit.edu.vn) trong giờ hành chính.

Trân trọng./.