16/12/2016
Image

Đề bài tập điều kiện học kỳ 2 sinh viên các lớp D16TX01-B, D16TXQT01-K

Trung tâm đào tạo Bưu chính Viễn thông I thông báo đề bài tập điều kiện học kỳ 2 sinh viên các lớp D16TXQT01-B/D16TXCN01-B/D16TXVT01-B và […]
15/12/2016
Image

Quyết định giảng viên hướng dẫn khóa luận tốt nghiệp cho sinh viên các lớp L14TX (khóa 2014-2017) cơ sở Hà Đông

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông thông báo Quyết định danh sách giảng viên hướng dẫn khóa luận tốt nghiệp cho sinh viên […]
12/12/2016
Image

Thời khóa biểu học kỳ 1 sinh viên các lớp D16TXCN/QT/VT02-B; L16TXCN/QT/VT02-B

Trung tâm đào tạo Bưu chính Viễn thông I thông báo thời khóa biểu học kỳ 1 sinh viên các lớp D16TXCN/QT/VT02-B và L16TXCN/QT/VT02-B cơ […]
06/12/2016
Image

Đề bài tập điều kiện học kỳ 4 sinh viên lớp D15TXQT01-K

Trung tâm đào tạo Bưu chính Viễn thông 1 thông báo đề bài tập điều kiện học kỳ 4 sinh viên lớp D15TXQT01-K, sinh viên […]
06/12/2016
Image

Đề bài tập điều kiện học kỳ 3 sinh viên lớp D15TXQT02-K

Trung tâm đào tạo Bưu chính Viễn thông I thông báo đề bài tập điều kiện học kỳ 3 cho sinh viên lớp D15TXQT02-K, sinh […]
06/12/2016
Image

Đề bài tập điều kiện học kỳ 1 sinh viên các lớp D16TXCN/QT/VT02-B cơ sở Hà Đông

Trung tâm đào tạo Bưu chính Viễn thông I thông báo đề bài tập điều kiện học kỳ 1 sinh viên các lớp D16TXCN/QT/VT02-B, chi […]
06/12/2016
Image

Kế hoạch thi học kỳ 1 năm học 2016-2017 cơ sở đào tạo tại Hải Phòng

Trung tâm đào tạo Bưu chính Viễn thông I thông báo kế hoạch thi học kỳ 1 năm học 2016-2017 cơ ở đào tạo tại […]
05/12/2016
Image

Bảng điểm tổng hợp xét điều kiện thi/làm khóa luận tốt nghiệp các lớp D13TXQT1.2.3-B (cơ sở Hà Đông)

Trung tâm đào tạo Bưu chính Viễn thông I thông báo bảng điểm tổng hợp xét điều kiện dự thi/làm khóa luận tốt nghiệp các […]
29/11/2016
Image

Kế hoạch thi tốt nghiệp tháng 12.2016

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông thông báo kế hoạch thi tốt nghiệp đợt 4 năm 2016, chi tiết xem tại đây Lưu […]
28/11/2016
Image

Danh sách giảng viên hướng dẫn thực tập tốt nghiệp các lớp D13TXQT01,02-K (cơ sở đào tạo tại Hải Phòng)

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông thông báo danh sách giảng viên hướng dẫn thực tập tốt nghiệp cho sinh viên các lớp […]