Thông báo kế hoạch tổ chức thi học kỳ 1 năm học 2020-2021 sinh viên thuộc các khóa 2016, 2017 và trả nợ môn

Image
Kế hoạch hướng dẫn học tập cuối kỳ 1 các lớp ĐHTX khóa 2019 (đợt 3)
19/04/2020
Image
Quyết định chuyển lớp, ngành đào tạo của sinh viên khóa 2019
28/04/2020

Trung tâm đào tạo Bưu chính Viễn thông I thông báo kế hoạch tổ chức thi học kỳ 1 năm học 2020-2021 sinh viên thuộc các khóa 2016, 2017 và trả nợ môn, chi tiết xem tại các link bên dưới:

  1. Chi tiết thông báo kế hoạch thi học kỳ 1 năm học 2020-2021 xem tại đây
  2. Mẫu đơn đăng ký thi lại, thi vét xem tại đây

Mọi thông thông tin thêm cần giải đáp sinh viên vui lòng liên hệ thầy Hưng (tel: 0945555549, email: hungcq@ptit.edu.vn) trong giờ hành chính.

Trân trọng./.