23/05/2019
Image

Thông báo cấp bảng điểm toàn khóa và giấy chứng nhận tốt nghiệp cho sinh viên các lớp D14TXCN/VT, L16TX02-B và D13TCQT01-B

Trung tâm đào tạo Bưu chính Viễn thông I thông báo cấp bảng điểm toàn khóa và giấy chứng nhận tốt nghiệp cho sinh viên […]
23/05/2019
Image

Kế hoạch thi học kỳ 1 năm học 2018-2019 (Học kỳ 1) các lớp ĐHTX khóa 2018 đợt 2 tại Hà Nội

Trung tâm đào tạo Bưu chính Viễn thông I thông báo kế hoạch thi học kỳ 1 năm học 2018-2019 (Học kỳ 1) các lớp […]
16/05/2019
Image

Thông báo đối chiếu học phí trước khi nhận bằng tốt nghiệp

Căn cứ Quyết định công nhận và cấp bằng tốt nghiệp cho sinh viên các lớp D14TXCN/VT và L16TX02-B (số342/QĐ-HV ngày 09/5/2019 của Giám đốc Học […]
13/05/2019
Image

Thông báo tuyển sinh năm 2019

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông (Học viện) là trường Đại học Công lập trực thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông. Học […]
13/05/2019
Image

Quyết định công nhận tốt nghiệp đợt tháng 05/2019

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông thông báo Quyết định công nhận và cấp bằng tốt nghiệp đợt tháng 05/2019 cho sinh viên […]
13/05/2019
Image

Kế hoạch, danh sách sinh viên đăng ký dự thi học kỳ phụ năm học 2018-2019 tại Hà Nội

Trung tâm đào tạo bưu chính Viễn Thông I thông báo kế hoạch, danh sách sinh viên đăng ký dự thi học kỳ phụ năm học […]
26/04/2019
Image

Thông báo tổ chức kỳ thi phụ năm học 2018-2019

Kính gửi sinh viên các khóa 2015, 2016, 2017 Thực hiện kế hoạch đào tạo năm học 2018-2019; Căn cứ tình hình nợ môn học […]
22/04/2019
Image

Thông báo hoàn thiện hồ sơ đề nghị xét miễn học, miễn thi, các lớp sinh viên khóa 2018

Kính gửi sinh viên cac lớp Đại học từ xa khóa 2018 Thông qua việc kiểm tra  hồ sơ sinh viên Trung tâm đã lập […]
17/04/2019
Image

Kế hoạch giảng viên hướng dẫn làm khóa luận tốt nghiệp sinh viên các lớp ĐHTX khóa 2015-2019 ngành Quản trị kinh doanh

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông thông báo kếhoạch giảng viên hướng dẫn làm khóa luận tốt nghiệp sinh viên các lớp ĐHTX […]
15/04/2019
Image

Kế hoạch tuyển sinh, xét tuyển, nhập học các lớp ĐHTX năm 2019

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông thông báo kế hoạch các đợt tuyển sinh, xét tuyển, nhập học hệ Đại học hình thức […]