Thông báo danh sách sinh viên các lớp ĐHTX khóa 2012 cơ sở Hà Đông thiếu hồ sơ xét công nhận tốt nghiệp

logo120
Thông báo đăng ký thi tốt nghiệp đối với sinh viên các lớp ĐHTX, VLVH trả nợ môn đủ điều kiện thi tốt nghiệp hoặc thi lại tốt nghiệp
04/06/2016
logo120
Đề cương ôn tập tốt nghiệp các lớp ĐHTX ngành QTKD
04/06/2016
Show all
logo120

Trung tâm đào tạo đại học mở thông báo danh sách sinh viên các lớp ĐHTX khóa 2012 cơ sở Hà Đông thiếu hồ sơ xét công nhận tốt nghiệp. Trung tâm đề nghị sinh viên thiếu các hồ sơ trên khẩn trương hoàn thiện (các giấy tờ như bằng tốt nghiệp, giấy khai sinh phải là bản sao hoặc có công chứng – Trung tâm không nhận bản gốc).

Mọi thông tin cần giải đáp về vấn đề trên sinh viên liên hệ cô Luân (Tel: 0945825009, Email: luantt@ptit.edu.vn)

Chi tiết danh sách sinh viên thiếu hồ sơ xem file đính kèm tại đây

D12TX thieu ho so.xls (53760)