Đề bài tập điều kiện học kỳ 4 sinh viên các lớp D15TX, L15TX (đầy đủ các môn học)

Image
Kết quả thi học kỳ 1 sinh viên các lớp D16TX, L16TX cơ sở Hà Đông
18/01/2017
Image
Danh sách sinh viên khóa 2013 còn nợ môn học (cơ sở Hà Đông)
07/02/2017
Show all
Image

Trung tâm đào tạo Bưu chính Viễn thông I thông báo đề bài tập điều kiện sinh viên các lớp D15TX, L15TX cơ sở Hà Đông. Chi tiết xem tại đây

Mọi thông tin thêm về đề bài tập điều kiện sinh viên liên hệ thầy Chuyên (tel: 0936163366, email: chuyenpn@ptit.edu.vn) trong giờ hành chính.

Trân trọng