Danh sách sinh viên khóa 2013 còn nợ môn học (cơ sở Hà Đông)

Image
Đề bài tập điều kiện học kỳ 4 sinh viên các lớp D15TX, L15TX (đầy đủ các môn học)
18/01/2017
Image
Thông báo tuyển sinh lớp QTKD và ĐTVT tại Bắc Kạn
08/02/2017
Show all
Image

Trung tâm đào tạo Bưu chính Viễn thông I thông báo danh sách sinh viên các lớp thuộc khóa 2013 còn nợ môn học, chi tiết xem tại đây

Lưu ý:

  1. Đối với các sinh viên còn nợ môn Trung tâm sẽ tổ chức đợt thi vét để tạo điều kiện cho sinh viên trả nợ môn trước khi Học viện xét điều kiện dự thi tốt nghiệp, lịch thi vét dự kiến tổ chức vào 3 ngày 17,18,19/02/2017. Kế hoạch thi chính thức sinh viên xem trên website tuần 06/2/2017.
  2. Kế hoạch thi chỉ áp dụng cho các sinh viên đã đủ điều kiện dự thi. Sinh viên chưa đủ điều kiện dự thi phải hoàn thiện điều kiện dự thi của mình (làm bài tập điều kiện bổ sung, nộp cho Trung tâm trong tháng 02/2017) và làm đơn xin thi vét vào các đợt thi được Trung tâm tổ chức trong tháng 03 và 04/2017.