Kết quả thi học kỳ 1 sinh viên các lớp D16TX, L16TX cơ sở Hà Đông

Image
Kết quả thi học kỳ 3 sinh viên các lớp D15TX, L15TX cơ sở Hà Đông
18/01/2017
Image
Đề bài tập điều kiện học kỳ 4 sinh viên các lớp D15TX, L15TX (đầy đủ các môn học)
18/01/2017

Trung tâm đào tạo Bưu chính Viễn thông I thông báo kết quả thi học kỳ 1 tại cơ sở Hà Đông, chi tiết sinh viên xem tại đây

Mọi thông tin cần giải đáp về điểm thi xin vui lòng liên hệ thầy Chuyên (tel: 0936163366, email: chuyenph@ptit.edu.vn) trong giờ hành chính.

Trân trọng.