Danh sách sinh viên đăng ký và kế hoạch thu học phí học kỳ phụ năm học 2016-2017

Image
Lịch hướng dẫn ôn tập tốt nghiệp sinh viên các lớp D13TXCN/VT1.2.3-B cơ sở đào tạo tại Hà Đông
23/05/2017
Image
Thông báo triệu tập đợt ôn tập tốt nghiệp học sinh viên các lớp D13TXCN/VT1.2.3-B cơ sở Hà Đông
24/05/2017
Show all
Image

Trung tâm đào tạo Bưu chính Viễn thông I thông báo danh sách sinh viên đăng ký và kế hoạch thu học phí học kỳ phụ năm học 2016-2017 hệ Cao đẳng nghề, chi tiết xem tại đây

Mọi thông tin thêm hoặc cần giải đáp về danh sách, kế hoạch này sinh viên vui lòng liên hệ thầy Chuyên (tel: 0936163366, email: chuyenph@ptit.edu.vn) trong giờ hành chính.

Trân trọng