Danh sách sinh viên còn nợ môn lớp cao đẳng nghề khóa 2014

Image
Kết quả thi lần 2 các lớp cao đẳng nghề đợt tháng 03.2017
30/04/2017
Image
Kế hoạch thi lần 1 học kỳ 6 sinh viên các lớp cao đẳng nghề khóa 2014
30/04/2017
Show all
Image

Trung tâm đào tạo Bưu chính Viễn thông I thông báo danh sách sinh viên các lớp cao đẳng nghề khóa 2014 còn nợ môn học, chi tiết xem tại đây

Mọi thông tin thêm xin vui lòng liên hệ thầy Chuyên (tel: 0936163366, email: chuyenph@ptit.edu.vn) trong giờ hành chính.

Trân trọng.