Kế hoạch thi lần 1 học kỳ 6 sinh viên các lớp cao đẳng nghề khóa 2014

Image
Danh sách sinh viên còn nợ môn lớp cao đẳng nghề khóa 2014
30/04/2017
Image
Danh sách sinh viên các lớp D13TXCN/VT1,2,3-B và D13TXQT1,2-K đủ điều kiện thi tốt nghiệp (xét lần 1) và làm khóa luận tốt nghiệp
01/05/2017
Show all
Image

Trung tâm đào tạo Bưu chính Viễn thông I thông báo kế hoạch thi lần 1 học kỳ 6 sinh viên các lớp cao đẳng nghề khóa 2014, chi tiết xem tại đây

Mọi thông tin thêm về kế hoạch thi này xin vui lòng liên hệ thầy Chuyên (tel: 0936163366, email: chuyenph@ptit.edu.vn) trong giờ hành chính.

Trân trọng.