Danh sách sinh viên các lớp D14TX đã nộp BTĐK học kỳ 6 tại cơ sở Hà Đông

Image
Kết quả thi vét các lớp D13TX tại Hà Đông (đợt thi tháng 02/2017)
06/03/2017
Image
Thông báo triệu tập học kỳ 2 và kế hoạch thi học kỳ 1 sinh viên các lớp D16TXCN/QT/VT-02B và L16TXCN/QT/VT02-B cơ sở tại Hà Đông
07/03/2017
Show all
Image

Trung tâm đào tạo Bưu chính Viễn thông I thông báo danh sách sinh viên các lớp D14TX đã nộp BTĐK học kỳ 6, chi tiết xem tại đây

Mọi thông tin cần giải đáp về danh sách nộp BTĐK học kỳ 6 xin vui lòng liên hệ cô Nga (tel: 0904743949, email: ngaptt@ptit.edu.vn) trong giờ hành chính.

Trân trọng!