Kết quả thi vét các lớp D13TX tại Hà Đông (đợt thi tháng 02/2017)

Image
Danh sách sinh viên nộp bài tập điều kiện học kỳ 4 các lớp D15TXCN/QT/VT cơ sở Hà Đông
05/03/2017
Image
Danh sách sinh viên các lớp D14TX đã nộp BTĐK học kỳ 6 tại cơ sở Hà Đông
06/03/2017

Trung tâm đào tạo Bưu chính Viễn thông I thông báo kết quả đợt thi vét cho sinh viên các lớp D13TXCN/QT/VT tổ chức trong tháng 02/2017, chi tiết xem tại đây

Sinh viên có nhu cầu đối soát về kết quả thi (nếu có) vui lòng liên hệ cô Nga (tel: 0904743949, email: ngaptt@ptit.edu.vn) trong giờ hành chính để được giải đáp.

Trân trọng!