Thông báo triệu tập học kỳ 2 và kế hoạch thi học kỳ 1 sinh viên các lớp D16TXCN/QT/VT-02B và L16TXCN/QT/VT02-B cơ sở tại Hà Đông

Image
Danh sách sinh viên các lớp D14TX đã nộp BTĐK học kỳ 6 tại cơ sở Hà Đông
06/03/2017
Image
Danh sách sinh viên các lớp D15TXCN/QT/VT; L15TXCN/QT/VT đã nộp BTĐK học kỳ 4
08/03/2017

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông thông báo triệu tập học kỳ 2 và ban hành kế hoạch thi học kỳ 1 cho sinh viên các lớp D16TXCN/QT/VT02-B; L16TXCN/QT/VT02-B. Chi tiết xem tại đây

Sinh viên cần thông tin thêm về kế hoạch triệu tập học kỳ 2 và lịch thi học kỳ 1 vui lòng liên hệ thầy Hưng (tel: 0945555549, email: hungcq@ptit.edu.vn) trong giờ hành chính.

Trân trọng.