Danh sách giảng viên hướng dẫn khóa luận tốt nghiệp sinh viên các lớp D13TXQT cơ sở Hà Đông

Image
Đề bài tập điều kiện học kỳ 4 sinh viên các lớp D15TXCN/QT/VT cơ sở Hà Đông
23/12/2016
Image
Bảng điểm thi tốt nghiệp tháng 12 năm 2016
10/01/2017
Show all
Image

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông thông báo danh sách giảng viên hướng dẫn khóa luận tốt nghiệp sinh viên các lớp D13TXQT cơ sở đào tạo Hà Đông, chi tiết xem tại đây

Lưu ý:

  1. Sinh viên có trách nhiệm liên hệ với giảng viên hướng dẫn khóa luận của mình để đăng ký tên và đề cương khóa luận tốt nghiệp.
  2. Trong quá trình làm khóa luận sinh viên cần chấp hành nghiêm chỉnh mọi mốc thời gian, mẫu biểu và các yêu cầu khác liên quan đến việc hoàn thiện khóa luận của mình theo đề nghị của giảng viên hướng dẫn
  3. Thông tin thêm về kế giảng viên hướng dẫn làm khóa luận, các mẫu biểu…sinh viên liên hệ cô Vân – Trợ lý khoa QTKD1 để được giúp đỡ (tel: 0912427310; email: ngo_levan@yahoo.com) trong giờ hành chính.

Trân trọng thông báo!