Đề bài tập điều kiện học kỳ 4 sinh viên các lớp D15TXCN/QT/VT cơ sở Hà Đông

Image
Danh sách sinh viên đủ điều kiện làm khóa luận tốt nghiệp, dự thi tốt nghiệp (xét lần 1) các lớp D13TXQT1,2-B (cơ sở Hà Đông)
20/12/2016
Image
Danh sách giảng viên hướng dẫn khóa luận tốt nghiệp sinh viên các lớp D13TXQT cơ sở Hà Đông
28/12/2016
Show all
Image

Trung tâm đào tạo Bưu chính Viễn thông I thông báo đề bài tập điều kiện học kỳ 5 các lớp D15TX, sinh viên tải về tại đây

Mọi thông tin thêm về đề bài tập điều kiện vui lòng liên hệ thầy Chuyên (tel: 0936163366, email: chuyenph@ptit.edu.vn) trong giờ hành chính.

Lưu ý: Một số môn học chưa có đề bài tập điều kiên, trung tâm sẽ tiếp tục cật nhật và thông báo sau.

Trân trọng!