Bảng điểm thi tốt nghiệp tháng 12 năm 2016

Image
Danh sách giảng viên hướng dẫn khóa luận tốt nghiệp sinh viên các lớp D13TXQT cơ sở Hà Đông
28/12/2016
Image
Thông báo cấp bằng tốt nghiệp đợt 1 năm 2017 (cho sinh viên các lớp D12TX và các khóa trước có đơn xin thi cùng đợt)
11/01/2017

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông thông báo bảng điểm thi tốt nghiệp tháng 12 năm 2016. Chi tiết xem tại đây

Đối với sinh viên đạt điểm thi tốt nghiệp (cả 2 môn điểm thi >=5) và đã nhận được thông báo từ Học viện về việc bổ sung hồ sơ xét tốt nghiệp Học viện đề nghị sinh viên hoàn thành sớm.

Đối với sinh viên chưa đạt trong kỳ thi tốt nghiệp này Học viện đề nghị sinh viên chủ động theo dõi các thông báo về kế hoạch thi tốt nghiệp trong các đợt tiêp theo để đăng ký dự thi (Học viện tổ chức 4 đợt thi tốt nghiệp/năm học gồm các tháng: 3, 6, 9 và 12).

Trân trọng thông báo.