Kế hoạch mở lớp và khai giảng các hệ đào tạo Đại học từ xa, Vừa làm vừa học năm 2017 của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông

Image
Danh sách, sơ đồ phòng thi tốt nghiệp đợt 1 tháng 3 năm 2017
17/03/2017
Image
Kế hoạch thực tập, thi và làm khóa luận tốt nghiệp, sinh viên các lớp D13TCQT tại Hà Đông và cơ sở đào tạo
21/03/2017

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông thông báo kế hoạch mở lớp và khai giảng các hệ đào tạo Đại học từ xa, Vừa làm vừa học năm 2017. Chi tiết xem tại đây

Trân trọng.