Thông báo triệu tập sinh viên các lớp L14TX về dự kỳ thi tốt nghiệp tháng 12/2016

Image
Đề bài tập điều kiện học kỳ 2 sinh viên các lớp D16TX01-B, D16TXQT01-K
16/12/2016
Image
Danh sách sinh viên đủ điều kiện làm khóa luận tốt nghiệp, dự thi tốt nghiệp (xét lần 1) các lớp D13TXQT1,2-B (cơ sở Hà Đông)
20/12/2016
Show all
Image

GIẤY TRIỆU TẬP SINH VIÊN

Tập trung thi tốt nghiệp

                         Kính gửi: Sinh viên các lớp L14TXCN/QT/VT

Căn cứ Quyết định số 675/QĐ-TCCB ngày 25/7/2016 của Giám đốc Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông về việc chuyển giao nhiệm vụ tổ chức, quản lý hệ đại học vừa làm vừa học và đại học từ xa từ Trung tâm đào tạo đại học mở về Trung tâm đào tạo Bưu chính Viễn thông I;

Căn cứ kế hoạch đào tạo toàn khóa hệ đại học hình thức ĐHTX Khóa 2014-2017 của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông; Căn cứ kế hoạch thi tốt nghiệp đợt 4 năm 2016 của Học viện (số 970/KH-HV ngày 24 tháng 11 năm 2016),

Trung tâm đào tạo Bưu  chính Viễn thông I thông báo triệu tập sinh viên về tập trung tham dự kỳ thi tốt nghiệp như sau:

  1. Thời gian tập trung: Từ 19/12 đến 25/12/2016

Mọi chi tiết hơn về kế hoạch thi tốt nghiệp tốt nghiệp đề nghị sinh viên tham khảo thông tin trên Cổng giao tiếp điện tử, tại địa chỉ: http://open.ptit.edu.vn và diễn đàn của lớp.

  1. Địa điểm: Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông

Km10, Đường Nguyễn Trãi – Hà Đông, Hà Nội.

  1. Khi đến tập trung, sinh viên phải mang theo:

– Giấy triệu tập kỳ thi tốt nghiệp hoặc Giấy công lệnh (nếu có).

– Sinh viên chủ động kinh phí và nơi ăn nghỉ trong thời gian trên (nếu sinh viên ở xa).

Trung tâm đề nghị sinh viên thông báo Giấy triệu tập này với Cơ quan quản lý của mình (nếu có); bố trí, sắp xếp thời gian và công việc để có mặt đúng thời gian. Sinh viên nào đến tập trung muộn hoặc không đến phải tự chịu trách nhiệm về kết quả và kế hoạch học tập của mình theo quy chế đào tạo.

Sinh viên nhận giấy báo triệu tập học (có dấu đỏ) tại Phòng Đào tạo Mở – Tầng 5 nhà A1

Trân trọng!